Recent Sermons

February 23, 2020 | “God Loves the World” | John 3:16-21 | Josh Gates
February 16, 2020 | “Born of the Spirit” | John 3:1-15 | Josh Gates
February 9, 2020 | “Burn Your Ships” | Luke 9:57-62 | Sean Allen
February 2, 2020 | “He Looks at The Heart” | John 2:13-25 | Josh Gates
January 26, 2020 | “A Glimpse of His Glory” | John 2:1-12 | Josh Gates

Technical difficulties. Sorry, no sermon file.

January 19, 2020 | “The Starting Point” | John 1:35-51 | Josh Gates